Cirkvi

 

     V obci Stretavka si občania spoločnými silami vybudovali kostol v roku 1937. Keďže v tom čase najviac obyvateľov sa hlásilo ku gréckokatolíckemu vyznaniu, bol aj kostol vysvätený pre toto náboženské vyznávanie.

Výstavba kostola prebiehala v roku 1937-1938 na výstavbe sa podieľali všetky vierovyznania v obci gréckokatolíci, rimokatolíci, židia, kalvíni. Svätý chrám pripadol gréckokatolíkom ktorých bolo vierovyznaním najviac. Vysvätený bol 6.8.1939 mons. Pavlom Gojdičom.

V roku 1950 štátne orgány pridelili chrám pravoslávnej cirkvi. Po rehabilitácii cirkevného majetku chrám bol zrenovovaný a znova vysvätený 9.12.1990 gréckokatolíckym biskupom mons. Jánom Hirkom. Svätý chrám je vysvätený Premeneniu Pána. Oltár je postavený na vyvyšenine  obraz nad oltárom zobrazuje Premenenie Pána, obrazy po stranách zobrazujú Máriu a Ježiša. Kostol má výbornú akustiku.   

     Sviatostné služby Božie majú v ňom podľa dohody aj rímskokatolícki kresťania a títo patria pod správu pavlovského kňaza, Michalovský dekanát, Zemplínsky archidiakonát a Košické arcibiskupstvo.

Ďalší z vierovyznaní reformovaní kresťania ( kalvíni ), ktorí žijú v obci navštevujú starobylý kostol zo 14 storočia v Stretave, kde ako diaspora patria. Farnosť je v Palíne,  t. č. slúžiaci farár je Mgr. Dávid Vargaeštok. Seniorát je Michalovský, sídlo Reformovanej kresťanskej cirkvi na čele s biskupom je v Komárne.  

         Po druhej svetovej vojne prestúpili v obci dve rodiny k Svedkom Jehovovým.   Ľudia patriaci k tejto komunite navštevujú bohoslužby v Stretave v modlitebni nazývanej Sála kráľovstva.

Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa dvaja starí ľudia hlásili k Pravoslávnej cirkvi, ale k dnešnému dňu nemáme vedomosti o tom aby ešte žili.

         Posledné dve rodiny – Židia, žili tu ešte na konci druhej svetovej vojny. Synagógu mali v južnej časti Palína a zbúrali ju až v päťdesiatych rokoch minulého storočia.