Ochrana osobných údajov

Príloha k vyhláseniu o ochrane osobných údajov

22.10.2019 16:53
    Príloha k vzhláseniu o ochrane osobných údajov  

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

22.10.2019 16:50
Prevádzkovateľ: Obec Stretavka7, 07213Stretavka   Vážený občan, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho...