Archív článkov

Adresa na doručovanie oznámenia

15.11.2019 10:01
Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie a žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu   stretavka@minet.sk

Informácie pre voliča - 2019

05.11.2019 12:08
 Rozhodnutie o vyhlásení volieb do národnej rady      Informácie pre voliča - SK   Informácia pre voliča - HU   Informácia pre voliča - UA   Informácia pre voliča - RU   Informácia pre voliča - RO   Informácia pre voliča -...

Voľba poštou

31.10.2019 09:37
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia   Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to: -...

Príloha k vyhláseniu o ochrane osobných údajov

22.10.2019 16:53
    Príloha k vzhláseniu o ochrane osobných údajov  

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

22.10.2019 16:50
Prevádzkovateľ: Obec Stretavka7, 07213Stretavka   Vážený občan, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho...
Záznamy: 1 - 5 zo 5