Zmluvy

Zmluvy 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

 

Dodatok č.2.pdf

 

Dodatok č .1.pdf

 

Zmluva o garantovanom účte.pdf

 

Zmluva 2102052020.pdf

 

Zmluva - Telekom.pdf

 

Zmluva 8289.pdf

 

Zmluva Kosit.pdf

 

Zmluva o dielo 220101.pdf

 

Zmluvy 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zmluvy 2020

Zmluva o vypôžičke.pdf

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve.pdf

Zmluva o dielo.pdf

Mandátna zmluva.pdf

Dohoda č.20/42/010/43.pdf

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf

Dodatok č.3 k zmluve 074KE220079.pdf

Dodatok č.2 k zmluve 074KE220113.pdf

Dohoda č. 20/42/012/118.pdf

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.pdf

Zmluva o pripojeni 24ZVS0000016978D.pdf

Zmluva o výkone technického dozoru na stavbe.pdf

Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Zmluva č. 22/010/20.pdf

Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy 22/008/20.pdf

Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy 22/007/20.pdf

Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy 22/009/20.pdf

Prima Banka - Zmluva o účte Municipálneho úveru.pdf

Dodatok k zmluve č.3 - Nakladanie s odpadom.pdf

 Zmluva č. 40-000157900PO2020.pdf 

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf

Dodatok_1_074KE220113.pdf

Dodatok 2 074KE220079.pdf

PrimaBanka - účet.pdf

PrimaBanka - účet.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve č. 7452.pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verjných služieb - balík služieb.pdf

 

Zmluvy 2019

 

 

 

Zmluva 074KE220 113  .pdf

 Zmluva 074 KE220079.pdf

Zmluva o poskytovan í aud ítorskyh sl užieb

Scan 3 54.pdf

Dodatok č. 2 k zmluve č. 072KE130092.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220079.pdf

 

 

Zmluvy 2018

Scan 104.pdf

Scan 105.pdf

Scan 106.pdf

Scan 107.pdf

Scan 108.pdf

Scan 109.pdf

Scan 110.pdf

Scan 113.pdf

Scan 114.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 151210.pdf

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130092.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve č. 072KE130092.pdf

 Zmluva č. 074KE220079.pdf

Dodatok k zmluve zo dňa 27.11.2017.pdf

 

 

 

 

Zmluvy 2017

Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného úradu.pdf

Zmluva o dielo.pdf

Mandátna Zmluva č.01/07/2016.pdf

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry.pdf 

 

Zmluvy 2016

Scan 0003.pdf

Scan 0004.pdf

 Scan 0005.pdf

Scan098.pdf

Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného úradu.pdf

Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného úradu.pdf

Zmluva o dielo - rekonštrukcia infraštruktúry.pdf

 

Zmluvy 2015

Mandátna zmluva - Ing. Dana Gajdošová.pdf

Zmluva o dielo 151210.pdf

Zmluva o dielo 2015/R/06.pdf

 

Zmluvy 2014

 

Scan001.jpg

Scan002.jpg

Scan003.jpg

Scan004.jpg

Scan005.jpg

Scan006.jpg

 

Zmluvy 2013

Scan0001.pdf

Scan0002.pdf

Scan0003.pdf

Scan0004.pdf

Scan0005.pdf

Scan0006.pdf

Scan0007.pdf

Scan0008.pdf

Scan0009.pdf

Scan0010.pdf

Scan0011.pdf

Scan0012.pdf

Scan0013.pdf

Scan0014.pdf

Scan0015.pdf

Scan0016.pdf

Scan0017.pdf

Scan0018.pdf

Scan0019.pdf