Zverejňovanie faktúr

Faktúry 2022

 

Došle faktúry.pdf

 

 

 

Faktúry 2021

 

Došlé faktúry 2021.pdf

Došlé faktúry 2021.pdf

Došlé faktúry 7-9/2021.pdf

Došlé faktúry 4-6/2021.pdf

Došlé faktúry 1-3/2021.pdf

 

 

Faktúry 2020

Došlé faktúry 10-12/2020.pdf

Došlé faktúry 7-10/2020.pdf

Došlé faktúry 1-6/2020.pdf

 

Faktúry 2019

Došlé faktúry 2019

 

Faktury Rok 2014

img008.jpg

img009.jpg

img10.jpg

img11.jpg

img12.jpg

img13.jpg

img14.jpg

img15.jpg

img16.jpg

img17.jpg

img18.jpg

img19.jpg

img20.jpg

img21.jpg

img22.jpg

img23.jpg

img24.jpg

img25.jpg

img26.jpg

img27.jpg

img28.jpg

img29.jpg

img30.jpg

img31.jpg

img32.jpg

img33.jpg

img34.jpg

img35.jpg

img36.jpg

img37.jpg

img38.jpg

img39.jpg

img40.jpg

img41.jpg

img42.jpg

img43.jpg

img44.jpg

img45.jpg

img46.jpg

img47.jpg

img48.jpg

img49.jpg

img50.jpg

img51.jpg

img52.jpg

img53.jpg

img54.jpg

img55.jpg

img56.jpg

img57.jpg

img58.jpg

img59.jpg

img60.jpg

img61.jpg

img62.jpg

img63.jpg

img64.jpg

img65.jpg

img66.jpg

img67.jpg

img68.jpg

img69.jpg

img70.jpg

img71.jpg

img72.jpg

img73.jpg

img74.jpg

img75.jpg

img76.jpg

img77.jpg

img78.jpg

img79.jpg

img80.jpg

img81.jpg

img82.jpg

img83.jpg

img84.jpg

img85.jpg

img86.jpg

img87.jpg

img88.jpg

img89.jpg

img90.jpg

img91.jpg

img92.jpg

img93.jpg

img94.jpg

img95.jpg

img96.jpg

img97.jpg

img98.jpg

img99.jpg

img100.jpg

img101.jpg

img102.jpg

img103.jpg

img104.jpg

 

 

Faktúry Rok 2013

scan0001.jpg (352461)
scan0002.jpg (405829)
scan0003.jpg (394505)
scan0004.jpg (351578)
scan0005.jpg (547508)
scan0006.jpg (373923)
scan0007.jpg (604041)
scan0008.jpg (398082)
scan0009.jpg (372653)
scan0010.jpg (401431)
scan0011.jpg (326007)
scan0012.jpg (439472)
scan0013.jpg (547917)
scan0014.jpg (339948)
scan0015.jpg (547402)
scan0016.jpg (567898)
scan0017.jpg (372117)
scan0018.jpg (344498)
scan0019.jpg (386703)
scan0020.jpg (416811)
scan0021.jpg (624912)
scan0022.jpg (358583)
scan0023.jpg (342963)
scan0024.jpg (304063)
scan0025.jpg (366244)
scan0026.jpg (667490)
scan0027.jpg (460572)
scan0028.jpg (305728)
scan0029.jpg (380920)
scan0030.jpg (379149)
scan0031.jpg (444143)
scan0032.jpg (553291)
scan0033.jpg (340667)
scan0034.jpg (376075)
scan0035.jpg (417500)
scan0036.jpg (284390)
scan0037.jpg (331332)
scan0038.jpg (385681)
scan0039.jpg (318744)
scan0040.jpg (349867)
scan0041.jpg (588483)
scan0042.jpg (695070)
scan0043.jpg (396689)
scan0044.jpg (308688)
scan0045.jpg (318028)
scan0046.jpg (418075)
scan0047.jpg (374146)
scan0048.jpg (489216)
scan0049.jpg (311662)
scan0050.jpg (631125)
scan0051.jpg (434576)
scan0052.jpg (361014)
scan0053.jpg (479385)
scan0054.jpg (329474)
scan0055.jpg (359843)
scan0056.jpg (398200)
scan0057.jpg (304330)
scan0058.jpg (738821)
scan0059.jpg (158770)
scan0060.jpg (426741)
scan0061.jpg (380590)
scan0062.jpg (407230)
scan0063.jpg (373714)
scan0065.jpg (313289)
 

Faktúry Rok 2012

scan0001.jpg (342424)
scan0002.jpg (391375)
scan0003.jpg (636985)
scan0004.jpg (392258)
scan0005.jpg (330534)
scan0006.jpg (377557)
scan0007.jpg (362218)
scan0008.jpg (408981)
scan0009.jpg (470540)
scan0010.jpg (249669)
scan0011.jpg (398955)
scan0012.jpg (396137)
scan0013.jpg (437835)
scan0014.jpg (366908)
scan0015.jpg (581445)
scan0016.jpg (375625)
scan0017.jpg (390147)
scan0018.jpg (355095)
scan0019.jpg (441150)
scan0020.jpg (378757)
scan0021.jpg (684030)
scan0022.jpg (422512)
scan0023.jpg (361229)
scan0024.jpg (328835)
scan0025.jpg (333540)
scan0026.jpg (379138)
scan0027.jpg (475075)
scan0028.jpg (381317)
scan0029.jpg (472163)
scan0030.jpg (644747)
scan0031.jpg (391104)
scan0032.jpg (414065)
scan0033.jpg (328090)
scan0034.jpg (366214)
scan0035.jpg (491157)
scan0036.jpg (619585)
scan0037.jpg (377939)
scan0038.jpg (595487)
scan0039.jpg (472097)
scan0040.jpg (349846)
scan0041.jpg (390785)
scan0042.jpg (400041)
scan0043.jpg (486602)
scan0044.jpg (352709)
scan0045.jpg (370434)
scan0046.jpg (550499)
scan0047.jpg (494025)
scan0048.jpg (297128)
scan0049.jpg (447966)
scan0050.jpg (368476)
scan0051.jpg (574216)
scan0052.jpg (420383)
scan0053.jpg (445324)
scan0054.jpg (535585)
scan0055.jpg (362713)
scan0056.jpg (333896)
scan0057.jpg (357610)
scan0058.jpg (406860)
scan0059.jpg (391346)
scan0060.jpg (296526)
scan0061.jpg (413264)
scan0062.jpg (376641)
scan0063.jpg (353322)
scan0064.jpg (543160)
scan0065.jpg (417897)
scan0066.jpg (565433)
scan0067.jpg (355556)
scan0068.jpg (564572)
scan0069.jpg (445330)
scan0070.jpg (371682)
scan0071.jpg (407179)
scan0072.jpg (691342)
scan0073.jpg (420478)
scan0074.jpg (364540)
 

Faktúry rok 2011


scan0001.jpg (439539)
scan0002.jpg (349221)
scan0003.jpg (350524)
scan0004.jpg (310185)
scan0005.jpg (606823)
scan0006.jpg (391567)
scan0007.jpg (452899)
scan0008.jpg (346760)
scan0009.jpg (310334)
scan0010.jpg (519153)
scan0011.jpg (413346)
scan0012.jpg (400251)
scan0013.jpg (293221)
scan0014.jpg (354765)
scan0015.jpg (335241)
scan0016.jpg (326073)
scan0017.jpg (534646)
scan0018.jpg (420173)
scan0019.jpg (380343)
scan0020.jpg (358616)
scan0021.jpg (400811)
scan0022.jpg (346243)
scan0023.jpg (520534)
scan0024.jpg (347833)
scan0025.jpg (326110)
scan0026.jpg (332939)
scan0027.jpg (526160)
scan0028.jpg (300332)
scan0029.jpg (284863)
scan0030.jpg (365066)
scan0031.jpg (311443)
scan0032.jpg (295880)
scan0033.jpg (327916)
scan0034.jpg (337760)
scan0035.jpg (343509)
scan0036.jpg (520356)
scan0037.jpg (288135)
scan0038.jpg (354097)
scan0039.jpg (407907)
scan0040.jpg (351801)
scan0041.jpg (611926)
scan0042.jpg (360312)
scan0043.jpg (355129)
scan0044.jpg (435552)
scan0045.jpg (263245)
scan0046.jpg (329974)
scan0047.jpg (417866)
scan0048.jpg (516867)
scan0049.jpg (346627)
scan0050.jpg (307657)
scan0051.jpg (506420)
scan0052.jpg (505482)
scan0053.jpg (364014)
scan0054.jpg (304239)
scan0055.jpg (383905)
scan0056.jpg (309273)
scan0057.jpg (375918)
scan0058.jpg (410741)
scan0059.jpg (452146)
scan0060.jpg (643487)
scan0061.jpg (383519)
scan0062.jpg (464194)
scan0063.jpg (349403)
scan0064.jpg (527781)
scan0065.jpg (426082)
scan0066.jpg (301006)
scan0067.jpg (501852)
scan0068.jpg (636105)
scan0069.jpg (331104)
scan0070.jpg (428768)
scan0071.jpg (352422)
scan0072.jpg (351843)
scan0073.jpg (575738)
scan0074.jpg (394721)
scan0075.jpg (417604)
scan0076.jpg (600804)
scan0077.jpg (355935)
scan0078.jpg (354407)
scan0079.jpg (364734)